en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in

Feed Chain Alliance-documenten

 

 


Deel A
 
Deel BDeel C

Specifieke vereisten

Informatieve documenten

 

De Feed Chain Alliance documenten bestaan elk in twee versies:

 

  • Documenten met gemarkeerde wijzigingen: ideaal bij de publicatie van een nieuwe versie. Zo weet u altijd precies wat er veranderd is ten opzichte van de vorige.
     
  • Documenten zonder gemarkeerde wijzigingen: duidelijk en overzichtelijk. Handig om door te nemen of bepaalde informatie op te zoeken.

 

Overzichtstabel - Welke documenten zijn voor mij van toepassing?

 

Deel AWettelijke eisen (nationale en Europese)

 

AC-00 - Inleiding (v1.4 - 211016) 736,44 KB
AC-01 - Algemene bepalingen (v1.2 - 211016) 779,32 KB
AC-02 - Productie van diervoeders (v1.4 - 211016)  930,36 KB
AC-03 - Handel in diervoeders (v1.3 - 211016)  815,41 KB
AC-04 - Op- en overslag van diervoeders (v1.3 - 211016)  650,25 KB
AC-05 - Wegtransport van diervoeders (v1.3 - 211016)  689,53 KB

AT-01 - Wetgeving - Belangrijkste wetteksten gerelateerd aan de diervoedersector (België) (v0.1 - 211016) 666,05 KB
AT-01 - Wetgeving - Belangrijkste wetteksten gerelateerd aan de diervoedersector (Europa) (v0.1 - 211016)  692,12 KB
AT-01 - Wetgeving (v1.1 - 211016) 636,54 KB
AT-02 - Meldingsplicht (v1.2 - 211016) 542,88 KB
AT-03 - Normen-, actiedrempel- en meldingslimietentabel (v0.14 - 280820) 1 418,21 KB
AT-04 - Praktische uitvoering van het HACCP Plan (v1.2 - 211016) 714,76 KB

AT-04-01 - Gemeenschappelijke processen (v0.1 - 211016) 598,25 KB
AT-04-02 - Wegtransport (v0.1 - 211016) 593,80 KB
AT-04-03 - Op- en/of overslag van diervoeders (v0.1 - 211016) 552,55 KB
AT-04-04 - Handel in diervoeders (v0.1 - 211016) 551,72 KB
AT-04-05 - Levensmiddelenindustrie (v2.1 - 211016) 603,67 KB
AT-04-06 - Productie van plantaardige olie (v0.1 - 211016) 578,91 KB
AT-04-07 - Productie van vetten van dierlijke oorsprong (v0.1 - 211016) 568,44 KB
AT-04-08 - Ontginning van mineralen (v0.1b - 311016)  556,42 KB
AT-04-09 - Productie van toevoegingsmiddelen - chemische processen (v0.1 - 211016)  569,60 KB
AT-04-10 - Productie van voormengsels (v0.2 - 211016) 573,53 KB
AT-04-11 - Productie van mengvoeders (v0.1 - 211016) 633,08 KB

AT-05 - Monitoring (v1.2 - 211016)  673,17 KB
AT-06 - Wegtransport (v2.1 - 211016)  556,95 KB
AT-07 - Productsteekkaart voor levensmiddelenbedrijven (v1.1 -211016) 606,41 KB
AT-08 - Versleping (v0.15 - 080121) 3 789,58 KB
AT-09 - Beheersing van mycotoxines (v1.3 - 211016)  558,01 KB
AT-10 - Beheersing van Salmonella (v1.2 - 211016) 520,02 KB

AT-11 - Dierlijke bijproducten (v1.1 -211016) 1 524,85 KB

AT-12 - Productie van voeders voor gezelschapsdieren (v1.1 - 211016)  654,68 KB

AT-13 - Procedure voor het gebruik van het fijndoseertoestel (v1.1 - 211016)  558,32 KB
AT-14 - Richtwaarden voor gemedicineerde voeders (v0.3 - 310317) 595,00 KB

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel BSectorale eisen (nationale en internationale)

 

BC-00 - Inleiding (v0.3 - 211016)  712,19 KB
BC-01 - Algemene bepalingen (v0.9 - 150318) 507,34 KB
BC-02 - Productie van diervoeders of 'te verwerken nevenstromen': Aanvullende bepalingen (v0.4 - 310317) 808,42 KB
BC-03 - Handel in diervoeders of 'te verwerken nevenstromen': Aanvullende bepalingen (v0.1 - 211016)  525,65 KB
BC-04 - Op- en overslag van diervoeders of 'te verwerken nevenstromen': Aanvullende bepalingen (v0.2 - 211016)  539,53 KB
BC-05 - Wegtransport van diervoeders of 'te verwerken nevenstromen': Aanvullende bepalingen (v0.4 - 151118)  525,73 KB
BC-06 - Bevrachting via binnenvaart van diervoeders of 'te verwerken nevenstromen' (v0.1 - 211016)  702,81 KB
BC-07 - Bevrachting via zeevaart van diervoeders of 'te verwerken nevenstromen' (v0.1 - 211016)  532,73 KB
BC-08 - Hygiënecode binnenvaart (v0.2 - 250220)  826,84 KB
BC-09 - Organisatie van een transport van diervoeders of 'te verwerken nevenstromen' via rail (gespecialiseerde rijtuigen) (v0.1b - 041217)  703,77 KB
BC-10 - Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren - technische voorschriften (v0.7 - 250419) 988,29 KB

BT-01 - Aanvullende normen voor diervoeders en te verwerken nevenstromen (v0.16 - 280820) 1 364,45 KB
BT-02 - Inkoop: Algemene bepalingen (v0.21 - 130220) 1 230,10 KB
BT-03 - Inkoop : Bijzondere bepalingen (v0.2 - 211016) 724,19 KB
BT-04-00 - Inkoop: Specifieke aankoopprotocollen - Inleiding (v1.00 270820) 490,98 KB
BT-04-01 - Inkoop: Specifieke aankoopprotocollen - Module 1 (v1.00 270820) 823,61 KB
BT-04-02 - Inkoop: Specifieke aankoopprotocollen - Module 2 (v1.00 270820) 969,47 KB
BT-04-03 - Inkoop: Specifieke aankoopprotocollen - Module 3 (v1.00 270820) 767,82 KB
BT-04-04 - Inkoop: Specifieke aankoopprotocollen - Module 4 (v1.00 270820) 649,10 KB
BT-05 - Sectorale bemonstering (v0.2 - 211016) 676,88 KB
BT-06 - Wegtransport : Extra bepalingen (v1.4b - 290719)  664,25 KB
BT-07 - Levensmiddelenbedrijven (v0.4 - 030718) 1 624,20 KB
BT-08 - Homogeniteit en versleping (v0.3 - 211016) 659,49 KB
BT-09 - Op- en overslag (v0.1 - 211016) 669,69 KB
BT-10 - Tussenhandelaars (v0.1 - 211016) 659,05 KB
BT-11 - Staalname en analyses (v0.6 - 230218) 2 067,27 KB
BT-12 - Uitvoering van interne audits (v0.5 - 211016)  675,39 KB
BT-13 - Controle Salmonella (v0.2 - 211016)  656,42 KB
BT-14 - Negatieve lijst (v0.4 - 060318) 1 458,69 KB
BT-15 - Monitoring van vetten, oliën en andere producten met betrekking tot dioxines en dioxineachtige PCB’s (v0.2b - 020817) 979,24 KB
BT-16 - Tijdelijke Monitoring (v1.28b - 170919) 662,25 KB
BT16_v1.28b_Risicocategorie landen 2021-2022.NL.pdf 192,17 KB
BT-17 - Incidenten- en crisismanagement (v0.3 - 151217)  579,00 KB
BT-18 - Leveringen af-boerderij (v0.1 - 300620) 916,50 KB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Specifieke vereisten
 

Levering van diervoeders aan Nederlandse melkveehouders

 

Levering van diervoeders aan (Nederlandse) melkveehouders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Informatieve documenten
 
Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste informatieve documenten van onze website.
 
 

 

Beginnen met de Feed Chain Alliance Standaard

- Handleiding "Ontdek de FCA Standaard"

- Folder "De FCA Standaard, de kwaliteitsgarantie voor de diervoedersector"

- Folder "De FCA Standaard voor binnenschippers"

 

 

Documenten equivalentie FCA-Autocontrolegids

Het FAVV erkent de equivalentie tussen de Feed Chain Alliance (FCA) Standaard en de Autocontrolegids Diervoeders (G-001). Het is dus niet meer nodig om een apart certificaat te hebben voor de autocontrolegids diervoeders. Lees meer.

 

 

Kwaliteitsovereenkomst

Een kwaliteitsovereenkomst is een document dat wordt getekend bij elke directe aankoop van primaire producten door een diervoederbedrijf bij een primaire producent. U vindt alle kwaliteitsovereenkomsten op de pagina "landbouwer"

 

 

Documenten voor transporteurs

- Rittenstaat

- Rittenstaat (voor loonwerkers)

- Overzichtformulier van transporten voor de binnenvaart

 

 

Productsteekkaart

Een productsteekkaart is een document waarmee een voedermiddelenfabrikant aan de afnemer aangeeft dat zijn producten beantwoorden aan de vereisten (zie FCA-document AT-07).

 

 

Infodocument voor internationale export

Voor bedrijven die internationaal diervoeders exporteren is het belangrijk om aan te geven wat de waarde is van de FCA certificatie. Het document "Introduction to the Feed Chain Alliance Standard" is hierbij een essentieel hulpmiddel.

 

 

Levering van diervoeders aan (Nederlandse) melkveehouders

De Nederlandse zuivelondernemingen verlangen van hun melkleveranciers dat zij uitsluitend diervoeders afnemen van bedrijven die vermeld staat op een “witte lijst”. Om hierop opgenomen te worden moet een bedrijf voldoen aan enkele bijkomende vereisten.

 

 

Fraudebestrijding

Fraude komt nog steeds voor in de diervoedersector. Het document "Hoe voorkomt u fraude in uw onderneming" helpt u om te bepalen hoe kwetsbaar uw onderneming is voor fraude en welke maatregelen u kan treffen.

 

 

OVOCOM Jaarverslag

In het OVOCOM jaarverslag komt u uiteraard alles te weten over OVOCOM, maar ook hoe het zit met het smartphonegebruik in onze sector, hoe je vergadert in tijden van terreurdreiging en waarom OVOCOM graag naar de Champagnestreek gaat...

 

 

Leverancier/product beoordeling

Exceldocument ‘Leverancier/product beoordeling’ voor de opvolging van ‘Leverancier/product beoordelingen’.

Word document ‘Hulp bij het beheren van de ‘leverancier/product beoordelingen’.

  

Voorbeelden verwerkte voedermiddelen

Exceldocument 'Voorbeelden verwerkte voedermiddelen' kan u via deze link terugvinden. 

 

 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 29

1000 Brussel

RPR Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

BE 0474.646.635

Inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2021