en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in

Simuleer hier uw toekomstige FCA-bijdrage

 

 

Hoe wordt de Feed Chain Alliance-bijdrage bepaald?
 

De FCA-bijdrage hangt af van verschillende factoren:

 

  • Het aantal uitgevoerde activiteiten;
  • Het geproduceerde tonnage (productie) en/of het aantal voltijdse equivalenten (diensten);
  • Het aantal sites.

 

Hoeveel bedraagt mijn (toekomstige) Feed Chain Alliance-bijdrage?

 

Met onderstaande tool kunt u uw FCA-bijdrage simuleren als u interesse hebt om Feed Chain Alliance te worden. Bent u al FCA-gecertificeerd? Dan is deze tool handig om uw toekomstige bijdrage te berekenen.

Deze simulator gebruikt de basistarieven voor 2020. U kan de bijdrageschalen raadplegen in dit document

 

 

Hoe gaat u te werk?
 

  1. Geef bij elke dienstenactiviteit in hoeveel voltijdse equivalenten van toepassing zijn;
  2. Geef bij elke productieactiviteit het geproduceerde tonnage in;
  3. Als u over een onderneming met verschillende sites beschikt, klikt u onderaan op “Voeg X bijkomende site(s) toe”. Vervolgens herhaalt u de handelingen onder punt 1 en 2 voor elke toegevoegde site;
  4. Klik op "Berekenen".

 

Meer weten?

 

Meer informatie over de precieze berekeningswijze van uw Feed Chain Alliance-bijdrage vindt u in het document ‘CC-01: Certificatieregeling’. Onder punt 5 vindt u een gedetailleerde uitleg.

 

Enkele voorbeelden van bijdrageberekeningen

 

 

Ga met uw muis over de afkortingen hieronder voor meer informatie. Of raadpleeg het overzicht van alle FCA-activiteiten in dit document.

Protocol
Gebruik vorige calculatiemethode
Site aantal voltijdse equivalententon / jaar  
MH Op de markt brengen van mengvoeders geproduceerd door derden VH Op de markt brengen van voormengsels geproduceerd door derden GH Op de markt brengen van voedermiddelen geproduceerd door derden VWH Op de markt brengen van ‘te verwerken nevenstromen’ geproduceerd door derden TH Op de markt brengen van toevoegingsmiddelen geproduceerd door derden OO Op- en overslag van diervoeders en/of ‘te verwerken nevenstromen’ voor rekening van derden TVWE Wegtransport van diervoeders en/of ‘te verwerken nevenstromen’ voor rekening van derden of eigen rekening TVWA Bevrachting van diervoeders en/of ‘te verwerken nevenstromen’ via binnenvaart voor rekening van derden of eigen rekening TVM Bevrachting van diervoeders en/of ‘te verwerken nevenstromen’ via zeevaart TVOR Organisatie van een transport van diervoeders en/of ‘te verwerken nevenstromen’ via rail MP Productie en op de markt brengen van mengvoeders die in de onderneming geproduceerd werden VP Productie en op de markt brengen van voormengsels die in de onderneming geproduceerd werden GP Productie en op de markt brengen van voedermiddelen die in de onderneming geproduceerd werden GPVW Productie en op de markt brengen van voedermiddelen die in de onderneming geproduceerd werden, afkomstig van ‘te verwerken nevenstromen’. VWP Productie en op de markt brengen van ‘te verwerken nevenstromen’ die in de onderneming geproduceerd werden TP Productie en op de markt brengen van toevoegingsmiddelen die in de onderneming geproduceerd werden G-001 Autocontrolegids Diervoeders  
1 Verwijder deze site
Voeg Bijkomende site(s)

Berekenen

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 29

1000 Brussel

RPR Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

BE 0474.646.635

Inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2021