en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in

Equivalentie FCA - G-001

 

Een belangrijke mijlpaal is behaald inzake de administratieve vereenvoudiging van de toegekende Feed Chain Alliance-certificaten binnen de diervoedersector. Het FAVV erkent nu ook de equivalentie tussen de Feed Chain Alliance Standaard en de Autocontrolegids Diervoeders (G-001). De eisen van de Autocontrolegids Diervoeders zijn volledig vervat in de A-reeks documenten van de Feed Chain Alliance standaard.

 

In de toekomst zal het niet meer noodzakelijk zijn een afzonderlijk certificaat te bezitten voor de Autocontrolegids. Hierdoor vermijdt men eventuele bijkomende kosten aangerekend door de instantie belast met de certificatie.

Enkele voorwaarden moeten weliswaar in acht genomen worden voor de equivalentie. Zo zullen alle activiteiten van het bedrijf gedekt moeten worden door het Feed Chain Alliance-certificaat teneinde te kunnen genieten van de voordelen van deze certificatie, met name:

 

  • een bonus op de jaarlijkse FAVV-bijdrage, en
  • een lagere frequentie van de inspecties.

 

Voorlopig is de equivalentie niet toepasbaar door FCA bedrijven met een multisite structuur, bedrijven die een facturatieadres op hun certificaat vermelden en bedrijven waar de audit uitgevoerd werd in onderaanneming van een andere OCI. Hiervoor werden gesprekken met het FAVV gestart om deze zaken uit te klaren en eventueel verder uit te werken.

 

Indien een bedrijf het wenst, is hij uiteraard vrij om enkel te kiezen voor de Autocontrolegids Diervoeders (of de Feed Chain Alliance standaard).

 

OVOCOM vzw (beheerder van de Feed Chain Alliance standaard (voorheen GMP Dierenvoeders) en Autocontrolegids Diervoeders) verklaart een equivalentie-onderzoek uitgevoerd te hebben tussen de Autocontrolegids Diervoeders en de Feed Chain Alliance standaard (voorheen GMP Dierenvoeders). De resultaten van dit onderzoek tonen de equivalentie aan van beide referentiëlen.

 

De volgende versies werden vergeleken voor het equivalentieonderzoek: 

 

 Titel van het document

G-001

FCA

AC-00: Inleiding

2.2

1.4

AC-01: Algemene bepalingen

2.1

1.2

AC-02: Productie van diervoeders

2.1

1.4

AC-03: Handel in diervoeders

2.1

1.3

AC-04: Op- en overslag van diervoeders

2.1

1.3

AC-05: Wegtransport van diervoeders

2.1

1.3

AT-01: Wetgeving

2.2

0.1

AT-01: Wetgeving BEL

2.2

1.1

AT-01: Wetgeving EUR

2.2

1.2

AT-02: Meldingsplicht

2.1

1.1

AT-03: Normen-, actiedrempel- en meldingslimietentabel

2.1b

0.11

AT-04: Praktische uitvoering van het HACCP plan

2.0

1.2

AT-05: Monitoring

2.1

1.2

AT-06: Wegtransport

2.0

2.1

AT-07: Productsteekkaart voor levensmiddelenbedrijven

2.0

1.1

AT-08: Versleping

2.0

0.12

AT-09: Beheersing mycotoxines

2.0

1.3

AT-10: Beheersing Salmonella

2.1

1.2

AT-11: Dierlijke bijproducten

2.0

1.1

AT-12: Productie van voeders voor gezelschapdieren

2.0

1.1

AT-13: Procedure voor het gebruik van het fijndoseertoestel

2.0

1.1

AT-14: Richtwaarden voor gemedicineerde voeders

2.2

0.2

CC-00 en CC-01: Certificatieregeling

2.2

0.13

 

De FCA standaard omvat eveneens B-documenten, maar deze hebben geen negatieve impact op de bepalingen van de gids.

De resultaten van dit equivalentieonderzoek dat werd uitgevoerd door OVOCOM (beheerder van beide lastenboeken) alsook de specificaties m.b.t. de onderzochte referentiëlen kunnen geraadpleegd worden in de volgende documenten:

 

  • Concordantietabel 1 vergelijkt de scopes van beide standaarden (laatste wijziging: 27/12/2016)
  • Concordantietabel 2 vergelijkt de verschillende eisen opgenomen in beide standaarden (laatste wijziging: 27/12/2016)
  • Concordantietabel 3 vergelijkt de certificatieregeling van beide standaarden (laatste wijziging: 27/12/2016)

 

De verbintenis van OVOCOM vzw m.b.t. de equivalentie tussen de Feed Chain Alliance Standaard en de Autocontrolegids Diervoeders (G-001) kunt u in dit document terugvinden.

 

  
 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 29

1000 Brussel

RPR Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

BE 0474.646.635

Inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2022