en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in

Geschiedenis

2001

OVOCOM werd opgericht in 2001 en is het resultaat van de actieve inzet van de verschillende schakels van de diervoederketen. Van bij het begin werd immers resoluut gekozen voor een verticale ketenbenadering. Deze ketenbenadering, versterkt door de nauwe samenwerking tussen alle actoren van de sector, vormt dan ook een van de pijlers van OVOCOM.

 

Nog in datzelfde jaar werd de eerste versie gepubliceerd van de Feed Chain Alliance Standaard (toen nog de GMP-Regeling), een geheel van wettelijke en sectorale vereisten gecertificeerd door onafhankelijke derden, de certificatie-instellingen. Deze vereisten worden gemeenschappelijk vastgelegd en transparant gecommuniceerd. Iedere schakel draagt hierbij zijn eigen verantwoordelijkheid.

 

Deze standaard werd al gauw uitgebreid met twee specifieke inspectieregelingen: één voor de vleeswinkels (CC-03) en één voor de binnenvaart (CC-04).
 

2005

In 2005 heeft OVOCOM als eerste Belgische organisatie een autocontrolesysteem, de Autocontrolegids Diervoeders (G-001), ter validatie voorgelegd aan het het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Zowel het wetenschappelijk comité van het FAVV als het FAVV zelf onderschrijven de aanpak van OVOCOM.

 

Sinds haar oprichting heeft OVOCOM altijd volop ingezet op internationale uitwisselbaarheid. Er werden dan ook verschillende uitwisselbaarheidsovereenkomsten met andere kwaliteitsstandaarden afgesloten. Dit kadert in een gemeenschappelijke visie om het internationale handelsverkeer tussen Feed Chain Alliance-gecertificeerde bedrijven, hun klanten en hun leveranciers te stimuleren en te vereenvoudigen.

 

2015

In 2015 werd de GMP-regeling omgedoopt tot de Feed Chain Alliance Standaard.

 

2019

 

De voorbije 18 jaar is OVOCOM vzw uitgegroeid tot een betrokken gesprekspartner voor de sectoren, de bedrijven, de certificatie-instellingen, de consulenten en de overheid. We worden internationaal gewaardeerd voor de technische expertise van onze specialisten en voor onze inspanningen voor de schakels in de diervoederketen. De Feed Chain Alliance Standaard heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een internationaal geaccepteerd en gerespecteerd voederveiligheids- en kwaliteitssysteem.

 

 

 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 31

1000 Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

Fax +32 (0) 2 514 05 29

Zich inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2019